ประชุม ครั้งที่ 3 (ของงานราชภัฏ กับ สทบ.)


สวนสุนันทา-สนง.กองทุนหมู่บ้านฯ-มรภ.ทั่วประเทศ ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ***** วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งท้่วประเทศ จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยมี รศ.ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้แทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มีประเด็นการประชุมที่สำคัญดังนี้

***** การกำหนดวันจัดพิธีลงนามความร่วมมือ คาดว่าจะจัดขึ้นในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 นี้ นอกจากนี้มีการนำเสนอกิจกรรมต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจฐานรากฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้แก่

***** โครงการยุวบัณฑิตเพื่อการพัฒนาศักยภาพทางการบัญชีของกองทุนหมู่บ้านอย่างยั่งยืน โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

***** โครงการแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะกองทุนหมู่บ้านเพื่อเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนของประเทศไทย โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

***** โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการแข่งขันในตลาดสากล (1 Product 1 University 1 Province) โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

***** ทั้งนี้ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งท้่วประเทศ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยประสานงานหลัก